Så här registrerar du om en butik i Windows 10

Om Store-applikationen i Windows 10 fryser, inte öppnas eller skriver några fel kan den registreras på nytt, den här åtgärden löser i många fall problemet. Den här artikeln går igenom hur du omregistrerar din butik i Windows 10.

1.  Öppna kommandoraden: ett av sätten - klicka på "Start" -menyn med höger musknapp och välj "Kommandorad (administratör)" från listan som öppnas.

2. Kopiera kommandot och klistra in det på kommandoraden

PowerShell -ExecutionPolicy Unrestricted -Command "& {$ manifest = (Get-AppxPackage Microsoft.WindowsStore) .InstallLocation + '\ AppxManifest.xml'; Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register $ manifest}"

tryck på Enter.

Efter att ha utfört kommandot, stäng kommandoraden och försök att gå till "Store", är problemet löst?

Det är allt för idag, om du har tillägg eller om du vet andra sätt att lösa problemet - skriv kommentarer! Lycka till 🙂