Så här hittar du byggnummer för Windows 10

Idag ska vi titta på hur vi på olika sätt kan ta reda på vilken version av Windows 10 du har installerat.

Version 1507 10240 släpptes 29 juli 2015

Version 1511 10586 släppt 10 november 2015

Version 1607 14393 släppt den 2 augusti 2016.

Version 1703 15063 släpptes 5 april 2017

Version 1709 16299.15 släpptes den 17 oktober 2017

Version 1803 17134.1 släpptes den 30 april 2018

Version 1809 17763.1 släppt 2 oktober 2018, 13 november 2018 (släpptes på nytt).

Version 1903 18323 Windows 10 Insider Build 24 jan 2019

Visa Windows 10-byggnummer i Windows Info

1. Ange winver i sökfältet eller i Run-menyn (kallas av Win + R-knapparna)  och tryck på Enter.

2. I fönstret som visas inom parentes ser du byggnummer (i vårt exempel "OS Build 17763.437).

Visa Windows 10-byggnummer i systeminställningar

1. Öppna menyn "Start" och gå till "Inställningar".

2. Gå till "System" => "Om systemet" => mittemot "OS Build" är Windows build-nummer.

Visa Windows 10-byggnummer i systeminformation

1. I sökfältet eller i "Kör" -menyn (kallas av Win + R-knapparna) anger du msinfo32  och trycker på Enter.

2. I den högra kolumnen hittar du Windows byggnummer.

Visa Windows 10-byggnummer i registerredigeraren

1.  Öppna registerredigeraren: i sökfältet eller i "Kör" -menyn (kör genom att trycka på Win + R), ange  regedit-kommandot  och tryck på Enter-tangenten.

2. Gå till sökvägen  HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion. I Currentversion avsnittet värdena för  CurrentBuild och  parametrarna CurrentBuildNumber  visar versionsnumret.

Visa Windows 10-byggnummer i kommandotolken

1. Öppna kommandoraden: ett av sätten - i sökfältet eller i "Kör" -menyn (kallas av Win + R-knapparna) anger du  cmd och trycker på Enter.

2. Den första raden på kommandoraden innehåller build-numret för Windows 10. Du kan också ta reda på det genom att köra ett av kommandona:

WMIC Path CIM_DataFile WHERE Name = "c: \\ windows \\ explorer.exe" Hämta version | hitta "10"

wmic os få BuildNumber

systeminfo | findstr / B / C: "OS-version"

Det är allt för idag, om du känner till andra metoder - skriv i kommentarerna! Lycka till 🙂