Så här ställer du in skrivardelning i Windows

I dagens artikel kommer vi att titta på hur man ställer in utskrift till en skrivare från flera datorer. Om skrivaren är ansluten till ett nätverk eller ansluten till en av datorerna i nätverket kan du ställa in utskrift till den från valfri enhet i samma nätverk .

Nyligen finns många skrivare tillgängliga med nätverksstöd, de kan anslutas direkt till nätverket och får skriva ut till dem från valfri enhet i samma nätverk. Om skrivaren inte har möjlighet att ansluta till nätverket kan du ansluta den till någon av datorerna i nätverket och konfigurera den så att den kan delas så att andra datorer i nätverket kan skriva ut till den. Nackdelen med det sista alternativet är att enheten som skrivaren är ansluten till måste ständigt vara påslagen, annars kan andra datorer i nätverket inte skriva ut något på den här skrivaren.

Ansluta skrivaren till nätverket.

Det finns flera sätt att ansluta skrivaren till nätverket: om skrivaren stöder möjligheten att ansluta direkt till nätverket, anslut den direkt; om den inte stöder den, anslut den till någon av datorerna i nätverket och ställ in den delade åtkomsten till skrivaren med en hemgrupp eller utan att använda den.

 Anslut skrivaren direkt till nätverket.

Det finns inga allmänna instruktioner för den här metoden, varje skrivare ansluter på sitt eget sätt, vissa har möjlighet att ansluta med ett Wi-Fi-nätverk, andra med en nätverkskabel. I allmänhet måste du ta instruktionerna för din skrivare och se hur du ansluter den direkt till nätverket (om den naturligtvis stöder detta). På vissa skrivare ansluter du nätverkskabeln => använd knapparna för att hitta nätverksinställningarna på skärmen, ange önskad data, varefter skrivaren kommer att vara tillgänglig för anslutning från vilken dator som helst i nätverket. Du kanske inte behöver ange något, bara anslut nätverket till din skrivare. I allmänhet ta handboken för din skrivare i handen eller leta efter den på Internet.

Nedan beskriver vi hur man ansluter till en sådan skrivare från vilken dator som helst i nätverket.

 Ställ in skrivardelning i din hemgrupp.

Först och främst måste du ansluta skrivaren till valfri dator i nätverket, installera drivrutiner på den och försöka skriva ut valfritt dokument. Ställ sedan in allmän åtkomst till den här skrivaren.

I sökfältet anger du "Hemgrupp" och trycker på Retur (hemgruppen kan fortfarande öppnas i kontrollpanelen).

A)  Om du är i hemgruppen kommer du att se ett fönster som på bilden och du måste klicka på "Ändra de resurser som du ger åtkomst till i hemgruppen."

Välj Delning bredvid Skrivare och enheter och klicka på Nästa.

Nu kan du konfigurera utskrift från andra datorer i den här gruppen till den här skrivaren. Nedan kommer vi att titta på hur man gör detta.

B)  Om du inte är medlem i en hemgrupp, men den redan har skapats i ditt nätverk av en annan dator, ser du inskriptionen "Användare .. på ... skapade en hemgrupp i nätverket" och du kommer att kunna gå med i den. Klicka på "Gå med".

I nästa fönster väljer du Delning framför "Skrivare och enheter" och klickar på "Nästa".

Du måste ange lösenordet för att ansluta till den här gruppen, om du inte vet det - titta på någon annan dator som redan ingår i den här gruppen (genom sökningen, öppna hemgruppen => visa eller skriv ut hemgruppslösenordet). När du har angett lösenordet klickar du på Nästa.

Klicka på "Slutför", nu kan du konfigurera utskrift från andra datorer i den här gruppen till den här skrivaren. Nedan kommer vi att titta på hur man gör detta.

C) Om ingen har skapat en hemgrupp i ditt nätverk ser du inskriptionen "Det finns inga hemgrupper i nätverket", klicka på "Skapa hemgrupp" nedan.

Du kommer att se ett bekantfönster, det beskriver lite information om hemgruppen. Klicka på Nästa.

I nästa fönster väljer du Delning framför "Skrivare och enheter" och klickar på "Nästa".

I nästa fönster ser du ett automatiskt genererat lösenord med vilket andra enheter kan ansluta till din hemgrupp. Du kan skriva ner det själv eller skriva ut det tillsammans med instruktioner. Var inte rädd för att du kommer att glömma ditt lösenord, du kan visa eller ändra det när som helst. Klicka på "Slutför".

Du kan stänga nästa fönster och börja ansluta andra enheter till den skapade hemgruppen och sedan konfigurera utskrift från andra datorer till den här skrivaren. Nedan kommer vi att titta på hur man gör detta.

Ställ in skrivardelning utan att använda en hemgrupp.

Om ditt nätverk har många olika enheter och en skrivare, och alla behöver skriva ut, kan du ansluta den till en dator, konfigurera den för att dela och skriva ut från alla enheter. Det viktigaste är att ansluta skrivaren till en av datorerna i nätverket, installera drivrutiner på den, försöka skriva ut något.

Skriv enheter och skrivare i sökfältet på datorn till vilken skrivaren är ansluten  och välj dem bland de resultat som hittades.

Högerklicka på skrivaren som ska användas för allmän utskrift och välj "Printer Properties" i snabbmenyn som öppnas.

Gå till fliken "Åtkomst" => markera rutan bredvid "Dela den här skrivaren", även om du vill kan du ändra dess namn och klicka sedan på "OK".

Nu kan du ansluta utskrift till den här skrivaren från valfri enhet i samma nätverk.

Anslut till skrivaren från vilken dator som helst i samma nätverk.

a) Om skrivaren är ansluten till en dator och du ställer in delning med en hemgrupp, är det enda du behöver för att ställa in utskrift till den här skrivaren från andra enheter är att ansluta dessa enheter till hemgruppen. Det vill säga, i sökfältet anger du "Homegroup" => välj det bland de resultat som hittades => gå med i en befintlig grupp => gå till "Enheter och skrivare" och se att det finns en skrivare som är ansluten till en annan dator.

Kom ihåg att om du stänger av eller sätter i vila den dator som skrivaren är direkt ansluten till kommer du inte att kunna skriva ut!

b) Om du har ställt in en allmän åtkomst till skrivaren utan att använda en hemgrupp - måste du skriva Enheter och skrivare  => välj dem från resultaten som hittas i sökfältet  .

Klicka på "Lägg till skrivare".

I nästa fönster söker systemet efter delade skrivare i nätverket, om de hittas - du behöver bara välja önskad skrivare och klicka på "Nästa". Om inte, måste du klicka på "Den önskade skrivaren finns inte i listan."

Se till att skrivaren är ansluten till nätverket och konfigurerad för delning. Du kommer att erbjudas olika alternativ för anslutning av skrivaren, de mest fungerande är "Välj en delad skrivare efter namn" och "Lägg till en skrivare med TCP \ IP-adress eller värdnamn". Om skrivaren som du vill konfigurera utskrift är ansluten direkt till någon dator måste du ta reda på namnet på den här datorn genom att sitta ner bakom den och gå in i systemegenskaperna. Till exempel namnet på den dator som skrivaren d1 är ansluten till  , i raden "Välj en delad skrivare efter namn" skriv \\ d1 \  när du sätter det sista snedstrecket \ en tillgänglig skrivare ska visas för val.

Välj din skrivare och klicka på Nästa.

Obs! Om den dator som skrivaren är ansluten till har en version av Windows och en annan dator som vill skriva ut till den här skrivaren har en annan version, kanske systemet inte hittar de nödvändiga drivrutinerna. I sådana fall rekommenderas att du installerar drivrutinen för den här skrivaren på datorn och sedan ansluter till skrivaren igen.

Om skrivaren är ansluten direkt till nätverket eller direkt till någon dator kan du ansluta till den med vetskap om skrivarens IP-adress (om den är ansluten direkt till nätverket) eller IP-adressen till den dator som den är direkt ansluten till. Om skrivaren är ansluten direkt till nätverket kan dess IP-adress sannolikt hittas på skärmen på själva skrivaren. Om skrivaren är ansluten till datorn och du måste ta reda på datorns IP-adress - i sökfältet eller i menyn "Kör" (kör genom att trycka på Win + r) anger du kommandot  control.exe / namn Microsoft.NetworkAndSharingCenter   och trycker på Enter-tangenten.

Bredvid "Anslutningar" (se bild) ser du anslutningen som för närvarande används, klicka på den med vänster musknapp.

Klicka på "Detaljer" i nästa fönster.

Tvärtom, IPv4-adress: du ser adressen du behöver ange när du ansluter skrivaren till en annan dator.

Nu när vi har IP-adressen till den dator som skrivaren är direkt ansluten till eller själva skrivarens IP-adress, välj på den dator där du ansluter "Lägg till en skrivare med dess TCP \ IP-adress eller värdnamn"

I fältet "Namn eller IP-adress" anger du IP-adressen och klickar på "Nästa".

Sökningen startar, välj skrivaren som hittades och klicka på "Nästa".

I det sista fönstret klickar du på "Slutför" och du kan försöka skicka utskrift till en nätverksskrivare.

Jag skrev den här instruktionen och blev förskräckt över hur stor den är, faktiskt när du ansluter skrivaren använder du en av metoderna och det är inte nödvändigt att läsa allt, även bilderna tjänar till att snabbt hitta önskat svar. Det är allt för idag, jag hoppas att den här instruktionen var användbar för dig och att du kunde ställa in utskrift från flera enheter till en skrivare. Om du har tillägg eller om du vet enklare sätt - skriv kommentarer! Lycka till 🙂