Så här ändrar du datorns namn i Windows 10

Det är önskvärt att datorer i nätverket har unika namn för normal kommunikation med varandra. Om datorer i nätverket har samma namn finns det en konflikt i nätverkskommunikationen. Idag tar vi en titt på hur man ändrar datorns namn i Windows 10.

Vi kommer att titta på flera sätt att ändra datorns namn: använda systemegenskaper, i parametrar eller använda kommandoraden. Datornamnet får inte innehålla endast siffror, innehålla mellanslag och du kan inte använda symboler: `~ @ # $% ^ & () = + [] {} | ; : '". /? Datornamnet kan vara från 0 till 9, alla bokstäver i alfabetet och bindestreck.

Ändra datorns namn i systeminställningarna

1. Öppna menyn "Start" och gå till "Inställningar".

2. Gå till "System".

3. I den vänstra kolumnen väljer du "Om systemet", till höger - "Byt namn på den här datorn".

4. Ange ett nytt namn för datorn och klicka på Nästa.

5. Om du klickar på "Starta om nu" stängs alla öppna filer och applikationer automatiskt och datorn startas om. Om du behöver spara data - klicka på "Starta om senare" => spara allt => starta sedan om datorn.

Efter omstart ändras datorns namn till det som anges i fjärde stycket.

Ändra datorns namn i systemegenskaper

1.  Tryck på  Win + R- tangenterna

  Ange kommandot  styrsystemet  och klicka på "OK" (du kan skriva in "System" via kontrollpanelen).

2. Klicka på "Ändra inställningar" på höger sida.

3. Klicka på "Ändra" på fliken "Datornamn".

4. I fältet Datornamn anger du ett nytt namn och klickar på OK.

5. Du kommer att informeras om behovet av att starta om datorn för att ändringarna ska träda i kraft, klicka på "OK".

6. Klicka på Stäng.

7. Om du klickar på "Starta om nu" stängs alla öppna filer och applikationer automatiskt och datorn startas om. Om du behöver spara lite data - klicka på "Starta om senare", spara allt och starta sedan om datorn.

Efter omstart ändras datorns namn till det som anges i fjärde stycket.

Ändra datorns namn på kommandoraden

1. Öppna en kommandotolk som administratör: ett av sätten - i sökfältet anger du  cmd => högerklicka på "Kommandotolken" och väljer "Kör som administratör".

2. Ange kommandot  wmic computersystem där name = "% computername%" call rename name = "new name"  och tryck på Enter. Endast istället för ett  nytt namn - skriv namnet som du vill ge datorn namnet på. Till exempel vill vi namnge datorn  HP - på kommandoraden, skriv  wmic-datorsystem där name = "% computername%" call rename name = "HP"  och tryck på Enter.

 Vi stänger kommandoraden, startar om datorn. Datorn använder nu det nya namnet som anges i det andra steget. Det är allt för idag, om du känner till andra metoder eller bara har några tillägg - skriv kommentarer! Lycka till 🙂