Hur man konverterar ett gammalt Word-dokument till det nya Word-formatet

Tidigare versioner av Microsoft Word använde .doc-filformatet som standardfilformat för att spara dokument. Nyare versioner av Word använder .docx-filformatet. Idag ska vi titta på hur man konverterar ett .doc-dokument till .docx på olika sätt.

Tidigare tittade vi på hur man öppnar ett docx-dokument i äldre versioner av Microsoft Word.

Konvertera doc till docx i Microsoft Word Info

1. I Word-dokumentet du vill konvertera högerklickar du på => välj "Öppna med" => "Word".

2. Gå till "File".

3. Klicka på "Detaljer" och på "Konvertera".

4. Klicka på "OK".

Konvertera doc till docx via "Spara som".

1. I Word-dokumentet du vill konvertera högerklickar du på => välj "Öppna med" => "Word".

2. Gå till "File".

3. Klicka på "Spara som" => klicka på "Bläddra".

4. Välj platsen du vill spara och välj "Word Document (* .docx)" bredvid "Spara som typ" => klicka på "Spara".

Det är allt för idag, om du känner till andra metoder - skriv i kommentarerna! Lycka till 🙂